Volledig ont-zorgen of ontlasten van uw (HR) organisatie

Opstellen van een helder en overzichtelijk bedrijfsopleidingsplan (BOP).

Hierin staan uw opleiding-, ontwikkel- en scholingsvraagstukken van medewerkers en directie.

De marktvraag. De vertaling van uw beleid naar de noodzakelijke en / of wenselijke opleidings- & trainingsprogramma's.

In samenwerking met HR en lijnmanagement wordt bepaalt wat de huidige en toekomstige ontwikkelbehoefte is.

EduResult verzorgt de praktische uitwerking van de behoeftes naar opleidings- & trainingsactiviteiten

Is uw interne criticus bij studie- en onderwijsprogramma’s.

Een overzichtelijk Bedrijfsopleidingsplan

 • Inventarisatie, gesprekken, vastlegging, assessment;
 • een overzichtelijke budget;
 • overzicht van de subsidiemogelijkheden;
 • de beheersing hiervan.
Bron: S. Doldersum - EduResult

Inkopen en coördineren

 • In-company en individuele opleidingen voor zowel medewerkers als management.
 • externe trajecten, inclusief het onderhandelen, afsluiten en beheren van contracten.
 • Zoeken naar, en beoordelen van mogelijkheden om bedrijfsspecifieke trainingen in te kopen.
 • Bewaking van het opleidingsbudget.

Plannen, organiseren en coördineren

 • De interne en externe opleidings- & trainingsactiviteiten
 • Het houden van evaluatiegesprekken
 • Voortgangsgesprekken
 • Drempelgesprekken
 • Voor medewerkers en of studenten
 • Evalueren van de opleidingsresultaten met opleiders en management;

Organiseren en administreren

 • Beheren van de taken die voortvloeien uit het opleidingsproces;
 • Zoals de trainingsadministratie, inclusief de geldigheid van certificaten en diploma’s;
 • Borging van uw ISO 9001 organisatie en HACCP - BRC certificaat voor scholing en ontwikkeling;
 • Het opstellen van studieovereenkomsten;
 • Bewaking en de naleving van de studieovereenkomsten;
 • Presenteren
 • Het aanleveren van heldere stuurinformatie en managementinformatie.

 

Ontwikkelen en het opzetten van uw nieuwe business en onderzoek naar marktkansen.

 • Helder onderscheid in ontwikkelingen, trends en veranderingen binnen uw vakgebieden.

Werving & Selectie van medewerkers en management


Professionaliseren, ontwikkelen en evalueren van diversen trainingen voor medewerkers en directie

Opstellen van een helder stageprotocol

PR activiteiten rondom uw Leerschool, bedrijfstakschool of academie

 • Optreden als ambassadeur, bedrijfsvertegenwoordiger, kwartiermaker of onderzoeker.